grafika
Energia ze słońca
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz niekorzystny wpływ konwencjonalnych źródeł energii na środowisko znacznie wpłynęło na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest promieniowanie słoneczne z którego możemy czerpać energię cieplną oraz elektryczną. Potencjał promieniowania słonecznego wynosi ok 81000∙〖10〗^(6 ) MW[1] . Jest to bardzo dużo energii , według amerykańskich naukowców Ziemia otrzymuje w ciągu godziny tyle energii słonecznej ile ludzkość zużywa w ciągu roku[1]. Poza wysokim potencjałem energetycznym, zaletą korzystania z energii słonecznej jest darmowe źródło oraz dostęp na całej kuli ziemskiej. Konwersja energii elektrycznej odbywa się w fotoogniwach które tworzą panele fotowoltaiczne. Panele zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. W kolejnym etapie następuje konwersja prądu stałego na prąd przemienny który może zasilać nasze odbiorniki. Istnieją 3 główne rodzaje instalacji które różni rodzaj połączenia instalacji z siecią- on-grid, off-grid, instalacja (hybrydowa).
grafika
ON-grid (podłączona do sieci)
Jest to najpopularniejszy oraz najbardziej ekonomiczny system instalacji fotowoltaicznych. Jego zasada działania polega na wytworzeniu prądu stałego w panelach. Następnie przekazywana jest do inwertera (falownika) gdzie następuje konwersja w prąd przemienny o parametrach sieci. Energia elektryczna przekazywana jest do instalacji zasilającej urządzenia odbiorcze budynku. W przypadku wyprodukowania większej ilości energii elektrycznej niż jej zapotrzebowaniu, następuje możliwość magazynowania lub sprzedaży energii u dostawcy. Natomiast przy zbyt małej ilości nasłonecznienia dostarczanego do generatora PV (np. noc) możemy odebrać wcześniej wyprodukowaną energię lub ją odkupić od dystrybutora.
Off-grid (instalacja wyspowa)
Instalacja fotowoltaiczna, która nie współpracuje z siecią publiczną. Zasada działania polega na produkcji energii elektrycznej w postaci prądu stałego w modułach fotowoltaicznych, która następnie jest konwertowana w inwerterze (falowniku) i zasila urządzenia odbiorcze. Nadwyżki energii wyprodukowanej są magazynowane w akumulatorach, które zasilają instalację w przypadku zbyt małej ilości nasłonecznienia.
grafika
grafika
Hybrid system (instalacja hybrydowa)
Jest to typ instalacji łączący ze sobą dwie powyżej wymienione instalacje (on-grid i off-grid). Ideą systemu hybrydowego jest zapewnienie ciągłego bezprzerwowego zasilania urządzeń odbiorczych. Podczas normalnego systemu pracy instalacji, energia wyprodukowana, jest konwertowana w inwerterze (falowniku), a następnie zasila urządzenia odbiorcze. W momencie, gdy występuje jej nadprodukcja, wówczas magazynowana jest w akumulatorach i/lub magazynowana lub sprzedawana u dystrybutora (w sieci publicznej). W przypadku zbyt małej ilości nasłonecznienia energia pobierana jest z sieci publicznej lub akumulatorów. Podczas awarii sieci publicznej i zbyt małej ilości nasłonecznienia energia pobierana jest z akumulatorów. Taki system zapewnia ciągłość zasilania urządzeniom odbiorczym.
[1]Góralczyk I., Tytko R., „Fotowoltaika Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne” kraków 2015
grafika